Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Privacy statement

Gewoon Diana hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Gewoon Diana houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Gewoon Diana zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Gewoon Diana verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Gewoon Diana verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

  Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

  Gewoon Diana verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van administratie en facturering
  • U te kunnen bellen of appen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

  Gewoon Diana bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  Naam                                     : Voor de duur dat u cliënt bent bij Gewoon Diana
  Contact gegevens               : Voor de duur dat u cliënt bent bij Gewoon Diana

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gewoon Diana en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

  Gewoon Diana wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  Gewoon Diana neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Gewoon Diana verstrekt geen informatie aan derden tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Binnen de EU

  Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

  Geautomatiseerde besluitvorming 

  Gewoon Diana neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gewoon Diana) tussen zit. Gewoon Diana gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Pedicure softwarepakket ‘Podofile’: Dit is in gebruik voor de opslag van de cliëntgegevens om contact te kunnen onderhouden, informatie over de cliënt te kunnen bewaren om deze beter van dienst te kunnen zijn bij een volgend bezoek en om de boekhouding in orde te maken. Dit programma (en back-up) zijn door de ontwikkelaars van het programma en door Gewoon Diana voorzien van beveiliging.
  • Modual: Voor het hosten van de website van Gewoon Diana. Zij gebruiken de cliëntgegevens van Gewoon Diana niet voor eigen doeleinden.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

  De website van Gewoon Diana maakt gebruik van cookies of vergelijkbare technieken. De website wordt gehost door Modual en zij maken gebruik van een cookie control room.  In de cookie control room zijn drie categorieën gedefinieerd; functionele cookies, analytische cookies en advertentie cookies. De functionele cookies worden gebruikt om de website optimaal te laten werken en kunnen niet uitgeschakeld worden. De analytische en advertentie cookies kunnen uitgeschakeld worden. Tijdens het eerste bezoek aan de website wordt de cookie control room getoond en kunt u de voorkeuren aangeven.

  Note: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op een website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

  Vragen

  Als u naar aanleiding van ons privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

  Contactgegevens

  Gewoon Diana

  Dr.Schaepmanstraat 23
  6904 EB  Zevenaar Nederland
  +31 629376297

  Diana Bolder-Sietsema is de Functionaris Gegevensbescherming van Gewoon Diana.  Zij is te bereiken via [email protected]

   

  Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren